Aaaaaaahhhh!!!

25-09-2020 | 11:53

Gaat echt gebeuren! Ik had het idee 2 jaar geleden om naar zuidwest Spanje te fietsen (heb een goede vriend daar) om geld op te halen voor MIND...maar ik kon mezelf toen niet in actie brengen en duurfde het gewoon niet aan. Ik werd een week geleden geïnspireerd door een oude schoolvriend van mij. Hij heeft deelgenomen in de Mindful Run West, een 3-daagse loop van totaal 240km van net on Dublin tot Galway. Toen ik het hoorde dacht ik "Ik wou dat ik daar ook was"...maar toen dacht ik "Het kan ook in eigen land!". En dan werd mijn vrouw Janneke er ook enthousiast van...Ik zat met allerlei "maar...maar...maar..." en zij zei "Waarom doe je het gewoon nou niet". En toen sprong ik gelijk in actie. Ik heb een mail gestuurd naar vrienden die vaker een ultramarathon hebben gelopen om advies te vragen over hoeveel ik mee moet nemen (ik ga alles zelf dragen)...en ook zij werden er enthousiast van, en kwam veel beloftes om een of meerdere etappes mee te lopen...echt top! Dus...het gaat gebeuren! Ik ben nu bezig om met B&B's/hotel's langs de weg contact op te nemen zodat ik iedere nacht zeker ben van een comfortabele slaapplek. Daarna misschien ook diner's regelen. Oh...en misschien ook wat trainen!

 

It's really happening! 2 years ago I had the idea to cycle down to southwest Spain (to visit a good friend of mine) to raise money for MIND...but I couldn't manange to get moving on the planning and honestly just didn't dare. Last week, I was inspired by an old school friend. He was taking part in the Mindful West Run,  3-day run of 240km in total from just south of Dublin to Galway. When I found out about it, my first thought was "I'd love to take part in that too"...but then I thought "I can do this myself in my own country too!". And then my wife Janneke became very enthusiastic about the idea...I was making all kinds of excuses "but...but...but..." and she said "Why not just do it". And then I jumped straight into it. I sent an email to some friends of mine who've run ultramarathons to ask for advice about what to carry (I'm carrying everything with me as I run)...and they were enthusiastic too...and some of them have even promised to run one or more stages with me, which is brilliant! So...it's really happening! I'm now in the process of contacting B&Bs/hotels along the route to sort out sleeping arrangements. Maybe I'll then arrange dinners for the evening. Oh...and maybe do some training!