Last Man Standing 22 juni 2019

Nog te gaan

van totaal € 75.000 (11%)

Last Man Standing is een uniek evenement waarbij je, samen met honderden anderen, op een paal staat in het water. Het is de bedoeling dat je zo lang mogelijk (max. 6 uur) op jouw paal blijft staan. Dit jaar vindt de derde editie van Last Man Standing plaats bij Telstar Surfclub in Ermelo.

Het doel
Met elkaar willen we een zo hoog mogelijk bedrag ophalen om psychische problemen bij jongeren te voorkomen. Dat is hard nodig, want een hele generatie dreigt psychisch ongezond op te groeien door o.a. schooldruk en psychische problemen. Met dit bedrag kunnen we voorlichting geven, hulp en advies bieden, openheid bevorderen en de MIND Young Academy op scholen aanbieden. 

Je strijdt niet alleen voor dit belangrijke doel, het wordt ook een bijzondere uitdaging die je niet snel zal vergeten! Samen met honderden anderen sta je op een paal, luister je naar muziek en word je aangemoedigd door je familie, vrienden en alle mensen aan de kant. 

Hoeveel kost het?
Het inschrijfgeld is € 25,- per persoon. Dit bedrag is inclusief entree op het terrein, je eigen paal, een lunchpakketje en je eigen actiepagina. Er zijn 300 palen beschikbaar, dus schrijf je vandaag nog in. Dit kan natuurlijk ook met z’n tweeën of met een heel team.

- Heb je vragen? Kijk dan eens bij onze FAQ.
- Lees hier de deelnemersvoorwaarden.

Iris Nijkamp

iris.nijkamp@wijzijnmind.nl

0630227745


 • Last Man Standing (verder te noemen 'LMS’) is een initiatief van en wordt georganiseerd door MIND, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort.

 • Inschrijving geschiedt uitsluitend onder deze voorwaarden, zoals door MIND bepaald.

 • LMS is een (recreatieve) actie zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gekwalificeerd worden.

 • Deelname aan LMS is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.

 • Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten begeleid worden door een ouder/ begeleider. 

 • Deelnemen aan LMS is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van deelnemer. MIND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen, ongevallen, letsel- en gezondheidsschade, schade als gevolg van diefstal  die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan LMS. Dit geldt ook voor schade door het afgelasten of verplaatsen van LMS.

 • LMS vergt een zware lichamelijke inspanning. Om mee te kunnen doen moeten deelnemers een goede lichamelijke conditie hebben. Hun gezondheid en welbevinden is van het grootste belang. Door deel te nemen verklaart deelnemer in goede gezondheid te verkeren en over voldoende fysieke conditie te beschikken om de actie te volbrengen.

 • Deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).

 • Deelnemen kan zowel individueel als in teamverband.

 • Het inschrijfgeld is per persoon € 25,00 (vijfentwintig euro) en zal, indien deelnemer niet mee doet of zich afmeldt, niet worden teruggestort. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.

 • Het doel van dit evenement is MIND steunen in de strijd voor een mentaal gezonde jeugd. Iedere deelnemer wordt gevraagd om een minimaal bedrag aan sponsorgeld op te halen van € 250,- per persoon (incl. inschrijfgeld). 

 • MIND behoudt zich het recht voor de start- en/of finishtijd en/of -plaats te wijzigen of LMS geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.


  • Indien dit het geval is, zal de organisatie zich tot het uiterste inspannen om een alternatief evenement te organiseren.


 • Deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van een geldig A-zwemdiploma.

 • Deelnemer is verplicht rekening te houden met andere deelnemers, natuur en milieu.

 • Aanwijzingen van de organisatie, politie, beveiliging en overige medewerkers dient deelnemer altijd op te volgen.

 • Deelnemer gaat ermee akkoord dat er mogelijk video- en foto- opnamen van hem worden gemaakt tijdens zijn deelname aan LMS en geeft onvoorwaardelijke toestemming aan MIND om deze opnamen te gebruiken voor promotionele doeleinden van MIND.

 • MIND kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement moet worden afgelast.

 • Indien LMS wordt geannuleerd worden de overgemaakte donaties en of sponsorbedragen niet gerestitueerd.

 • Het is voor deelnemers niet toegestaan huisdieren mee te nemen.

 • In alle voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het projectteam van MIND.

 • Tijdens LMS is het deelnemer verboden op enigerlei wijze:


  • Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;

  • Reclame-uitingen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van MIND;

  • Voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.


 • Overtreding van het bij of krachtens deze voorwaarden gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.

 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers ten tijde van LMS op medische gronden verdere deelname aan LMS te ontzeggen.

 • MIND spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te achterhalen en te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf of persoon dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

 • Met het inschrijven voor LMS verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bovenstaande reglement.

De MIND Young Academy is een scholenproject voor leerlingen om psychische problemen bespreekbaar te maken in de klas. Er worden 3 lessen gegeven door getrainde leeftijdsgenoten die zelf of in hun omgeving te maken hebben (gehad) met psychische problemen. Deze zogeheten ‘peer educators’ gaan het gesprek aan over veel voorkomende psychische klachten. Hun boodschap: praat er gewoon over, want je bent niet de enige! 

"Het mooie aan peer educator zijn binnen de MIND Young Academy is dat ik anderen kan helpen door mijn eigen ervaringen in te zetten. Als er op mijn middelbare school of vervolgopleiding meer was gesproken over psychische klachten was het nooit zo diep in mij gezakt." ~ Vera, peer educator

"Ik vertel mijn problemen liever aan een onbekende. Die gaat niet ontkennen wat je zegt. Zo van: nee jij bent helemaal niet zo. Jullie begrijpen problemen, omdat je ze zelf ook hebt gehad. Dat praat makkelijk." ~ 1e jaars mbo 2 student, tegen peer educator

"Ik probeer mijn mentorleerlingen op allerlei manieren te laten weten dat ze open kunnen zijn naar mij over hun gevoelens, klachten en problemen. Maar het blijven pubers: praten is een drempel. Het feit dat de peer educators als jong rolmodel letterlijk deze drempel wegnemen is de succesfactor. Dat lukt mij als docent niet." ~ vmbo docent

Meer weten over de MIND Young Academy? Klik hier.  

Bekijk alle donateurs
€ 10 19-02-2019 | 19:24 Aan: Celebrate every tiny victory✨ Lieve Nien, Jij bent een kanjer! Ook dit kan jij!!
€ 10 19-02-2019 | 18:38 Aan: Je bent niet alleen
€ 5 19-02-2019 | 18:22 Aan: Je bent niet alleen Omdat wij als fellows elkaar altijd steunen heb ik gedonneerd
€ 25 19-02-2019 | 17:14 Aan: Waarom moeilijk doen, als het samen kan
€ 5 19-02-2019 | 17:09 Aan: Zaressarmy Ik heb gedoneerd omdat ik het goed vond dat er meer onderzoek gedaan word. En ik heb gedoneerd voor Maartje en Nynke ❤️ Vind jullie video's geweldig
Bekijk alle

Actieheld Nienke: "Ieder kind verdient de kans op een fijne jeugd"

15-02-2019 | 10:00 Psychische problemen bij jongeren is een onderwerp wat steeds meer in de publiciteit komt maar waar nog zoveel meer mee bereikt moet worden. Het is heel belangrijk dat er zo snel mogelijk, als een kind vastloopt, op ingespeeld kan worden zodat er een groot deel voorkomen zou kunnen worden. Het zou een onderwerp moeten zijn waar mensen meer vanaf weten. Op scholen, sportclubs en andere sociale activiteiten zou het belangrijk zijn dat iedereen er vanaf weet. De drempel kan hierdoor verlaagd worden om te gaan praten en praten is heel belangrijk. Hoe eerder iemand verteld wat er aan de hand is, hoe minder het hoeft te exploderen omdat iemand het niet meer kan dragen. Ieder kind hoopt een onbezorgde jeugd maar helaas is dit niet het geval. Ieder kind verdient echter wel de kans op een fijne jeugd. Dat is iets wat voor mij heel belangrijk is: een zo mooie jeugd als mogelijk is. De reden dat ik mee doe is omdat ik hier zelf helaas mee heb moeten worstelen. Jaren van verschillende instanties en afdelingen. Met liefde, hulp en heel veel doorzettingsvermogen gaat het steeds beter. Van stapje voor stapje naar sprong na sprong. Ik ben vast gelopen op verschillende gebieden maar leer nu langzaam weer te ‘leven’. Omdat ik zelf heel veel heb moeten ervaren weet ik hoe het is. En hoe belangrijk het is om zo vroeg mogelijk geholpen te kunnen worden om heel veel te kunnen voorkomen. Ik gun ieder kind geluk en liefde en een mooie jeugd. Hier wil ik mij ook hard voor maken. Wat ik verwacht van het evenement is dat het een hele bijzondere dag zal worden. Wij zijn immers allemaal met hetzelfde doel gekomen namelijk het voorkomen van psychische problemen onder jongeren. Ik hoop dat het een gezellige dag wordt met mooie verhalen en leuke momenten.Toen ik mezelf heb ingeschreven vond ik de reacties die ik zou krijgen best wel spannend. Inmiddels heb ik hele mooie en bijzondere reacties mogen ontvangen van mensen die heel dichtbij staan en juist ook mensen die ik niet zo goed ken. De mooiste reacties voor mij zijn de reacties die vanuit het hart komen. Dit geldt hetzelfde voor mij. Ik doe dit omdat ik het belangrijk vind om andere mensen te helpen. Mijn favoriete quote is: “Celebrate every tiny victory” Dit is voor dit evenement en mooie doel ook zeker van toepassing! Wil jij Nienke steunen? Ga dan naar haar actiepagina. 
Lees meer