Last Man Standing I 5 september 2020 | VOL

Nog te gaan

Doneer nu Schrijf je in
van totaal € 100.000 (23%)
Doneer nu Schrijf je in

*Last Man Standing is verzet naar zaterdag 5 september 2020* 

 

Het zijn nu moeilijke tijden die extra ingrijpend zijn voor jongeren die psychisch toch al kwetsbaar zijn. Scholen zijn dicht, je bijbaantje of stage gaat niet door en opeens zit je thuis. Psychische hulp is minder of niet meer toegankelijk. Jongeren voelen zich meer eenzaam, angstiger, hebben meer last van depressie of slapen slechter. 

MIND zet zich juist nu extra hard in voor deze jongeren, door o.a. het verruimen van de bereikbaarheid van de hulplijn MIND Korrelatie, een speciale website met tips en de Instagram video's van MIND Young studio met advies en vermaak. We zoeken naar manieren om ook de MIND Young Academy digitaal te maken en zo ons voorlichtende programma toch voort te kunnen zetten “in de klas”.

Door Last Man Standing te verzetten vergroten we de kans dat het evenement toch nog door kan gaan. Daar duimen we allemaal voor!

Neem vooral een kijkje bij de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Wat is Last Man Standing?

Last Man Standing is een uniek evenement waarbij je, samen met honderden anderen maximaal 6 uur op een paal staat. Iedere deelnemer staat daar met zijn/ haar eigen verhaal of reden: om te vechten voor goede/ betere zorg, voor het bespreekbaar maken van psychische problemen, om een statement te maken, voor zichzelf op te komen of om (op) te staan voor iemand anders. 

Het doel
Met de actie willen we een zo hoog mogelijk bedrag ophalen om psychische problemen te voorkomen en mensen die er last van hebben te ondersteunen. MIND zet zich in voor jongeren door middel van voorlichting, hulp en advies  en door het bevorderen van openheid. Zo bieden we de MIND Young Academy op scholen en hebben we de MIND Young Studio, een online platform om jongeren te helpen om te gaan met psychische problemen en het taboe hierop te doorbreken. Daarnaast biedt MIND nog andere projecten en activiteiten op het gebied van het verbeteren van psychische gezondheid en het voorkomen van psychische problemen. 

Inschrijven
Let op! Het event is vol! Meld je aan voor de reservelijst door een mail te sturen naar: inge.brekelmans@wijzijnmind.nl

Wil je even het sfeertje proeven? Check dan de aftermovie van 2019:- Lees hier de deelnemersvoorwaarden.

 

Heb je vragen of opmerkingen?

Lees hier de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Neem gerust contact op met Inge Brekelmans: inge.brekelmans@wijzijnmind.nl. 

Deelnemersvoorwaarden

 1. Last Man Standing (verder te noemen 'LMS’) is een initiatief van en wordt georganiseerd door MIND, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort.
 2. LMS wordt gehouden op een door de organisatie nader te bepalen locatie en datum. MIND maakt ruim van tevoren de locatie en datum bekend via de website.
 3. Inschrijving geschiedt uitsluitend onder deze voorwaarden, zoals door MIND bepaald.
 4. LMS is een (recreatieve) actie zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gekwalificeerd worden.
 5. Deelname aan LMS is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 6. Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten begeleid worden door een ouder/ begeleider. 
 7. Deelnemen aan LMS is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van deelnemer. MIND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen, ongevallen, letsel- en gezondheidsschade, schade als gevolg van diefstal die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan LMS. Dit geldt ook voor schade door het afgelasten of verplaatsen van LMS.
 8. LMS vergt een zware lichamelijke en mentale inspanning. Door deel te nemen verklaart de deelnemer in goede gezondheid te verkeren en elke deelnemer verklaart dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om te bepalen of zijn mentale en fysieke gesteldheid voldoende is voor deelname aan LMS.  
 9. Deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).
 10. Deelnemen kan zowel individueel als in teamverband.
 11. Het inschrijfgeld is per persoon € 25,00 (vijfentwintig euro) en zal, indien deelnemer niet mee doet of zich afmeldt, niet worden teruggestort. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.
 12. Het doel van dit evenement is MIND steunen in de strijd voor een mentaal gezonde jeugd. Iedere deelnemer wordt gevraagd om een minimaal bedrag aan sponsorgeld op te halen van € 250,- per persoon (incl. inschrijfgeld). 
 13. MIND behoudt zich het recht voor de start- en/of finishtijd en/of -plaats te wijzigen of LMS geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
  1. Indien dit het geval is, zal de organisatie zich tot het uiterste inspannen om een alternatief evenement te organiseren.
 14. Deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van een geldig A-zwemdiploma.
 15. Deelnemer is verplicht rekening te houden met andere deelnemers, natuur en milieu.
 16. Aanwijzingen van de organisatie, politie, beveiliging en overige medewerkers dient deelnemer altijd op te volgen.
 17. Deelnemer gaat ermee akkoord dat er mogelijk video- en foto- opnamen van hem worden gemaakt tijdens zijn deelname aan LMS en geeft onvoorwaardelijke toestemming aan MIND om deze opnamen te gebruiken voor promotionele doeleinden van MIND.
 18. MIND kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement moet worden afgelast.
 19. Indien LMS wordt geannuleerd worden de overgemaakte donaties en of sponsorbedragen niet gerestitueerd.
 20. Het is voor deelnemers niet toegestaan huisdieren mee te nemen.
 21. In alle voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het projectteam van MIND.
 22. Tijdens LMS is het deelnemer verboden op enigerlei wijze:
  1. Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  2. Reclame-uitingen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van MIND;
  3. Voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 23. Overtreding van het bij of krachtens deze voorwaarden gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 24. Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers ten tijde van LMS op medische gronden verdere deelname aan LMS te ontzeggen.
 25. MIND spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te achterhalen en te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf of persoon dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.
 26. Met het inschrijven voor LMS verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bovenstaande reglement.

 

Bekijk alle
€ 5 02-07-2020 | 07:43 Aan: Ik doe mee aan Last Man Standing op 5 september 2020
€ 10 01-07-2020 | 20:24 Aan: Stille waters hebben hoge paaltjes
€ 15 01-07-2020 | 19:22 Aan: Ik doe mee aan Last Man Standing op 5 september 2020 Heel veel succes Michellie!😁😘 Super leuk dat je dit doet!
€ 10 01-07-2020 | 16:17 Aan: Ik sta in een kudde Respect Nicole!
€ 20 01-07-2020 | 15:30 Aan: Ik doe mee aan Last Man Standing op 5 september 2020 You can doe it Fantastisch dat je dit gaat doen 👍 Good luck