Last Man Standing 22 juni 2019

Nog te gaan

van totaal € 75.000 (35%)

Last Man Standing is een uniek evenement waarbij je, samen met honderden anderen, op een paal staat in het water. Het is de bedoeling dat je zo lang mogelijk (max. 6 uur) op jouw paal blijft staan. Dit jaar vindt de derde editie van Last Man Standing plaats bij Telstar Surfclub in Ermelo.

Het doel
Met elkaar willen we een zo hoog mogelijk bedrag ophalen om psychische problemen bij jongeren te voorkomen. Dat is hard nodig, want een hele generatie dreigt psychisch ongezond op te groeien door o.a. schooldruk en psychische problemen. Met dit bedrag kunnen we voorlichting geven, hulp en advies bieden, openheid bevorderen en de MIND Young Academy op scholen aanbieden. 

Je strijdt niet alleen voor dit belangrijke doel, het wordt ook een bijzondere uitdaging die je niet snel zal vergeten! Samen met honderden anderen sta je op een paal, luister je naar muziek en word je aangemoedigd door je familie, vrienden en alle mensen aan de kant. 

Hoeveel kost het?
Het inschrijfgeld is € 25,- per persoon. Dit bedrag is inclusief entree op het terrein, je eigen paal, een lunchpakketje en je eigen actiepagina. Er zijn 300 palen beschikbaar, dus schrijf je vandaag nog in. Dit kan natuurlijk ook met z’n tweeën of met een heel team.

- Heb je vragen? Kijk dan eens bij onze FAQ.
- Lees hier de deelnemersvoorwaarden.

Iris Nijkamp

iris.nijkamp@wijzijnmind.nl

0630227745


 • Last Man Standing (verder te noemen 'LMS’) is een initiatief van en wordt georganiseerd door MIND, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort.

 • Inschrijving geschiedt uitsluitend onder deze voorwaarden, zoals door MIND bepaald.

 • LMS is een (recreatieve) actie zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gekwalificeerd worden.

 • Deelname aan LMS is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.

 • Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten begeleid worden door een ouder/ begeleider. 

 • Deelnemen aan LMS is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van deelnemer. MIND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen, ongevallen, letsel- en gezondheidsschade, schade als gevolg van diefstal die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan LMS. Dit geldt ook voor schade door het afgelasten of verplaatsen van LMS.

 • LMS vergt een zware lichamelijke en mentale inspanning. Door deel te nemen verklaart de deelnemer in goede gezondheid te verkeren en elke deelnemer verklaart dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om te bepalen of zijn mentale en fysieke gesteldheid voldoende is voor deelname aan LMS.  

 • Deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).

 • Deelnemen kan zowel individueel als in teamverband.

 • Het inschrijfgeld is per persoon € 25,00 (vijfentwintig euro) en zal, indien deelnemer niet mee doet of zich afmeldt, niet worden teruggestort. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.

 • Het doel van dit evenement is MIND steunen in de strijd voor een mentaal gezonde jeugd. Iedere deelnemer wordt gevraagd om een minimaal bedrag aan sponsorgeld op te halen van € 250,- per persoon (incl. inschrijfgeld). 

 • MIND behoudt zich het recht voor de start- en/of finishtijd en/of -plaats te wijzigen of LMS geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.


  • Indien dit het geval is, zal de organisatie zich tot het uiterste inspannen om een alternatief evenement te organiseren.


 • Deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van een geldig A-zwemdiploma.

 • Deelnemer is verplicht rekening te houden met andere deelnemers, natuur en milieu.

 • Aanwijzingen van de organisatie, politie, beveiliging en overige medewerkers dient deelnemer altijd op te volgen.

 • Deelnemer gaat ermee akkoord dat er mogelijk video- en foto- opnamen van hem worden gemaakt tijdens zijn deelname aan LMS en geeft onvoorwaardelijke toestemming aan MIND om deze opnamen te gebruiken voor promotionele doeleinden van MIND.

 • MIND kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement moet worden afgelast.

 • Indien LMS wordt geannuleerd worden de overgemaakte donaties en of sponsorbedragen niet gerestitueerd.

 • Het is voor deelnemers niet toegestaan huisdieren mee te nemen.

 • In alle voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het projectteam van MIND.

 • Tijdens LMS is het deelnemer verboden op enigerlei wijze:


  • Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;

  • Reclame-uitingen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van MIND;

  • Voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.


 • Overtreding van het bij of krachtens deze voorwaarden gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.

 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers ten tijde van LMS op medische gronden verdere deelname aan LMS te ontzeggen.

 • MIND spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te achterhalen en te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf of persoon dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

 • Met het inschrijven voor LMS verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bovenstaande reglement.

De MIND Young Academy is een scholenproject voor leerlingen om psychische problemen bespreekbaar te maken in de klas. Er worden 3 lessen gegeven door getrainde leeftijdsgenoten die zelf of in hun omgeving te maken hebben (gehad) met psychische problemen. Deze zogeheten ‘peer educators’ gaan het gesprek aan over veel voorkomende psychische klachten. Hun boodschap: praat er gewoon over, want je bent niet de enige! 

"Het mooie aan peer educator zijn binnen de MIND Young Academy is dat ik anderen kan helpen door mijn eigen ervaringen in te zetten. Als er op mijn middelbare school of vervolgopleiding meer was gesproken over psychische klachten was het nooit zo diep in mij gezakt." ~ Vera, peer educator

"Ik vertel mijn problemen liever aan een onbekende. Die gaat niet ontkennen wat je zegt. Zo van: nee jij bent helemaal niet zo. Jullie begrijpen problemen, omdat je ze zelf ook hebt gehad. Dat praat makkelijk." ~ 1e jaars mbo 2 student, tegen peer educator

"Ik probeer mijn mentorleerlingen op allerlei manieren te laten weten dat ze open kunnen zijn naar mij over hun gevoelens, klachten en problemen. Maar het blijven pubers: praten is een drempel. Het feit dat de peer educators als jong rolmodel letterlijk deze drempel wegnemen is de succesfactor. Dat lukt mij als docent niet." ~ vmbo docent

Meer weten over de MIND Young Academy? Klik hier.  

Bekijk alle donateurs
€ 25 20-04-2019 | 08:22 Aan: Powervrouw Patricia gaat staan Gefeliciteerd met je verjaardag en wat is dit een mooie manier van een cadeau. Veel succes.
€ 15 19-04-2019 | 23:25 Aan: Never give up
€ 10 19-04-2019 | 18:29 Aan: De Moedige Moeders
€ 5 19-04-2019 | 11:41 Aan: Jason Bhugwandass
€ 15 19-04-2019 | 07:45 Aan: Keep your head up, keep your heart strong
Bekijk alle

Actieheld Marcel: "Was die informatie er maar geweest toen ik jong was"

15-04-2019 | 09:00 Mijn naam is Marcel Kroon, vader van 3 prachtkinderen en vriend van Katiuscia Principato. Waarom ik meedoe aan “last man standing”? Mijn goede vriend en ervaringsdeskundige Jurjen Mensink gaf de voorzet door een filmpje online te plaatsen over dit prachtige event. Dit is de link van zijn filmpje. Hij raakte mij en zei precies die woorden die nodig waren om mij uit mijn comfortzone te halen: “we zijn het zat”….We zijn het zat dat er mensen in het algemeen en op zeer jonge leeftijd suïcide plegen door zich niet begrepen te voelen, niet gehoord, van het kastje naar de muur worden gestuurd, schaamte voelen om datgene aan te geven waar ze alle dagen, uren en minuten mee te kampen hebben. Nederland wordt wakker, pestgedrag op school acceptabel? Nee!!! Neem bijvoorbeeld het vak Maatschappijleer, we leren alles over “maatschappij”, waaraan moeten wij voldoen? Hoe sterk moeten we zijn? Maar wat leren we over onszelf? Om extern te kunnen functioneren moet je intern jezelf kunnen accepteren, jezelf lief mogen en kunnen hebben, persoonlijke groei stimuleren door erover te praten. Jezelf mogen uiten, anderen kunnen vergeven die jou wellicht pijn hebben gedaan, jezelf kunnen vergeven, loslaten, maar hoe lieve mensen, “HOE” leren we dit? Alleen nog via een psychiater, een psycholoog, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige?Om even terug te komen op mijn goede vriend Jurjen Mensink, hij is momenteel ervaringsdeskundige en vanuit zijn ervaringen en kennis weet hij haarfijn het gevoel van een cliënt erkenning te geven. Ik zeg niet dat de hulpverlening dat niet kan, integendeel maar voor sommige ervaringen kun je je begrip niet uit een boek halen, dit begrijp je pas echt als dit zelf meegemaakt hebt. Laten we proberen, de organisatie MIND, samen psychische gezondheid verbeteren, te steunen zodat zij de nodige informatie aan scholen etc. kunnen verschaffen door voorlichting te geven. Voorlichting waarin de jongeren onder ons bewust worden van de psychische problematiek die er in overvloed heerst, het denken aan suïcide wat enige tijd een soort van “hype” leek te worden. Ook al is het een schreeuw om aandacht, het is en blijft een schreeuw die serieus genomen moet worden. Door letterlijk opener te worden, vertellen over hoe je je voelt, waar je tegen aan loopt, steun vinden bij elkaar i.p.v. alleen maar carrièregericht bezig te zijn. Zonder persoonlijke groei is er geen carrière, is er geen maatschappij.Vanaf mijn 15e leeftijd ben ik al, na de scheiding van mijn ouders,  in contact met de hulpverlening, psychiaters, behandelingen, groepen, individueel, alles kon “daar” besproken worden maar het “daar” zorgde ook voor afstand. Afstand tot de arbeidsmarkt. Ja… “afstand tot de arbeidsmarkt”…..hoe klinkt dit? Nogmaals “afstand”…tel je niet meer mee dan? Ik werk nu vanaf mijn 21e in de gezondheidzorg en ben eigenlijk al ruim 25 jaar mensen aan het begeleiden. Mijn huidige werk is bij een reïntegratiebedrijf genaamd React Twente. React staat Re-integratie en Activering. Een bedrijf waarin juist wordt gekeken naar het innerlijke van de mens, de vaardigheden die zo optimaal mogelijk benut worden maar waar vooral openheid en veiligheid voorop staan.Ik kan een boek schrijven over mijn leven maar wil de kern er graag proberen uit te halen. Juist door alle therapieën die ik gevolgd heb, ook mijn eigen schaamte heb ontwikkeld, mijn overtuiging heb gecreëerd, wil ik er ZIJN voor een ander. Ik volg nu een coachings-traject van een jaar bij spirit coaching en daar wordt precies de essentie van het leven, van “jouw leven” benadrukt, geleerd, en vooral bewust gemaakt.We hebben allemaal te maken met patronen die zich herhalen, herinneringen van vroeger die zich projecteren in het heden en waardoor je vast kan komen te zitten. Mag je angst voelen? Mag je je depressief voelen, zijn we niet teveel gericht op het gelukkig “moeten” zijn? Kunnen we dat bijhouden. Wat nou als alles er gewoon mag zijn, je mag het voelen i.p.v. ertegen te vechten... Geloof mij, je gaat transformeren, niet binnen een week, en wellicht niet binnen een jaar maar door liefde te voelen, erkenning, je zelf te waarderen wordt jouw pad zichtbaar. Is dat het pad wat je voor ogen had, wat je ouders voor ogen hadden, misschien, maar misschien ook niet maar is het wel jouw authentieke zelf dat het pad gaat bewandelen.Was ik suïcidaal? JA! Dat WAS ik! Ik heb zelfs een afspraak gemaakt met mijn psychiater om een euthanasie traject in gang te zetten. Het hoge woord is er uit! Ik wist mij geen raad meer, ik voelde geen verlichting, ik zat 25 jaar in dezelfde film die zich maar bleef herhalen tot dat ik er steeds meer achter kwam dat ik de regisseur was van deze film….. Niet wijzen naar een ander, zelf verantwoordelijk zijn voor mijn gevoel, voor mijn Zijn, bewijsdrang om het goed te doen voor die ander, die ander? Mijn vader?Met de informatie en kennis die ik nu als 46 jarige man heb opgedaan denk ik steeds, was deze informatie er maar toen ik jong was. En juist deze informatie kan MIND geven. En…….DAAROM GA ik 6 UUR OP EEN PAAL STAAN OM DEZE ORGANISATIE TE STEUNEN.Vriendelijke en steunende groet, Marcel Kroon Wil je Marcel steunen? Ga dan naar zijn actiepagina.
Lees meer