Last Man Standing 22 juni 2019 ~ Terugblik

Afgesloten Je kunt niet meer doneren of in actie komen
Streefbedrag behaald
van totaal € 75.000 (115%)

Zaterdag was het zover, de derde editie van Last Man Standing. 300(!) mensen stonden op een paal om psychische problemen bij jongeren te voorkomen en openheid over psychische problemen te bevorderen. Sommige stil, andere uitgelaten of zelfs dansend, maar allemaal heel vastberaden om zo lang mogelijk te blijven staan - of dat nou een kwartier was of 6 uur.

Aan het einde van de dag was er ruim € 85.000,- opgehaald voor voorlichting, hulp en advies voor jongeren. Én door alle aandacht voor Last Man Standing is de drempel om te praten over psychische problemen hopelijk weer wat lager geworden. Bekijk hier de fantastische van 2019.

Iris Nijkamp

iris.nijkamp@wijzijnmind.nl

0630227745


 • Last Man Standing (verder te noemen 'LMS’) is een initiatief van en wordt georganiseerd door MIND, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort.

 • Inschrijving geschiedt uitsluitend onder deze voorwaarden, zoals door MIND bepaald.

 • LMS is een (recreatieve) actie zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gekwalificeerd worden.

 • Deelname aan LMS is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.

 • Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten begeleid worden door een ouder/ begeleider. 

 • Deelnemen aan LMS is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van deelnemer. MIND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen, ongevallen, letsel- en gezondheidsschade, schade als gevolg van diefstal die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan LMS. Dit geldt ook voor schade door het afgelasten of verplaatsen van LMS.

 • LMS vergt een zware lichamelijke en mentale inspanning. Door deel te nemen verklaart de deelnemer in goede gezondheid te verkeren en elke deelnemer verklaart dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om te bepalen of zijn mentale en fysieke gesteldheid voldoende is voor deelname aan LMS.  

 • Deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).

 • Deelnemen kan zowel individueel als in teamverband.

 • Het inschrijfgeld is per persoon € 25,00 (vijfentwintig euro) en zal, indien deelnemer niet mee doet of zich afmeldt, niet worden teruggestort. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.

 • Het doel van dit evenement is MIND steunen in de strijd voor een mentaal gezonde jeugd. Iedere deelnemer wordt gevraagd om een minimaal bedrag aan sponsorgeld op te halen van € 250,- per persoon (incl. inschrijfgeld). 

 • MIND behoudt zich het recht voor de start- en/of finishtijd en/of -plaats te wijzigen of LMS geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.


  • Indien dit het geval is, zal de organisatie zich tot het uiterste inspannen om een alternatief evenement te organiseren.


 • Deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van een geldig A-zwemdiploma.

 • Deelnemer is verplicht rekening te houden met andere deelnemers, natuur en milieu.

 • Aanwijzingen van de organisatie, politie, beveiliging en overige medewerkers dient deelnemer altijd op te volgen.

 • Deelnemer gaat ermee akkoord dat er mogelijk video- en foto- opnamen van hem worden gemaakt tijdens zijn deelname aan LMS en geeft onvoorwaardelijke toestemming aan MIND om deze opnamen te gebruiken voor promotionele doeleinden van MIND.

 • MIND kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement moet worden afgelast.

 • Indien LMS wordt geannuleerd worden de overgemaakte donaties en of sponsorbedragen niet gerestitueerd.

 • Het is voor deelnemers niet toegestaan huisdieren mee te nemen.

 • In alle voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het projectteam van MIND.

 • Tijdens LMS is het deelnemer verboden op enigerlei wijze:


  • Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;

  • Reclame-uitingen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van MIND;

  • Voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.


 • Overtreding van het bij of krachtens deze voorwaarden gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.

 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers ten tijde van LMS op medische gronden verdere deelname aan LMS te ontzeggen.

 • MIND spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te achterhalen en te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf of persoon dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

 • Met het inschrijven voor LMS verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bovenstaande reglement.

De MIND Young Academy is een scholenproject voor leerlingen om psychische problemen bespreekbaar te maken in de klas. Er worden 3 lessen gegeven door getrainde leeftijdsgenoten die zelf of in hun omgeving te maken hebben (gehad) met psychische problemen. Deze zogeheten ‘peer educators’ gaan het gesprek aan over veel voorkomende psychische klachten. Hun boodschap: praat er gewoon over, want je bent niet de enige! 

"Het mooie aan peer educator zijn binnen de MIND Young Academy is dat ik anderen kan helpen door mijn eigen ervaringen in te zetten. Als er op mijn middelbare school of vervolgopleiding meer was gesproken over psychische klachten was het nooit zo diep in mij gezakt." ~ Vera, peer educator

"Ik vertel mijn problemen liever aan een onbekende. Die gaat niet ontkennen wat je zegt. Zo van: nee jij bent helemaal niet zo. Jullie begrijpen problemen, omdat je ze zelf ook hebt gehad. Dat praat makkelijk." ~ 1e jaars mbo 2 student, tegen peer educator

"Ik probeer mijn mentorleerlingen op allerlei manieren te laten weten dat ze open kunnen zijn naar mij over hun gevoelens, klachten en problemen. Maar het blijven pubers: praten is een drempel. Het feit dat de peer educators als jong rolmodel letterlijk deze drempel wegnemen is de succesfactor. Dat lukt mij als docent niet." ~ vmbo docent

Meer weten over de MIND Young Academy? Klik hier.  

Wil jij met je organisatie onderdeel worden van dit spraakmakende event om psychische problemen bij jongeren te voorkomen? Draag dan bij! Je onderschrijft niet alleen de missie van MIND, maar je draagt ook bij aan een mentaal sterke generatie. 

Vanzelfsprekend bieden we je diverse mogelijkheden om je bedrijf onder de aandacht brengen, want jouw deelname delen we graag via onze communicatiekanalen en met onze mediapartners. Klik hier voor de verschillende mogelijkheden of klik op onderstaande afbeelding.

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Iris Nijkamp: iris.nijkamp@wijzijnmind.nl of 06- 3022 7745. Alvast dank! 

 

Bekijk alle
€ 15 31-10-2020 | 16:11 Aan: Stichting Dalisay Recovery
€ 50 05-07-2019 | 10:32 Aan: no rain, no flowers🌻
€ 20 04-07-2019 | 12:55 Aan: Zet de kinderen niet in de kou!
€ 10 03-07-2019 | 22:16 Aan: no rain, no flowers🌻 Zo kwetsbaar maar ook zo prachtig krachtig! Heel veel vertrouwen, helpende positieve gedachten en liefde gewenst voor jou en je naasten, namens mijn meiden en mij. Veel liefs Sandra Terwel
€ 15 03-07-2019 | 22:14 Aan: Open over Angst en Dwang
Bekijk alle

Na afloop van LMS lekker bbq-en?

28-05-2019 | 10:58 Na jouw fantastische prestatie op 22 juni, mag je jezelf wel trakteren, toch? In samenwerking met Telstar Surfclub mogen we je een heerlijke bbq aanbieden voor maar € 10,50. Geniet op het strand bij het kampvuur na met je mede-paalstaanders, je supporters en ons met een lekker drankje, bbq en muziek. Reserveer via deze link jouw bbq-bordje. Uiteraard is de bbq ook te reserveren voor al jouw supporters, dus stuur dit vooral door. Smakelijk!
Lees meer