NUMAFA | Ride for MIND | 7 september 2019

Afgesloten Je kunt niet meer doneren of in actie komen
Normal dae09487f34a795fdcbdb08858d80f730ccee459
van totaal € 20.000 (42%)

Op 7 september 2019 is Ride for MIND: een motortocht die op verschillende plekken in Nederland georganiseerd wordt. Het doel? Met elkaar zoveel mogelijk aandacht vragen voor psychische problemen bij jongeren. En een zo hoog mogelijk bedrag ophalen voor de MIND Young Academy: een scholenproject om psychische problemen bespreekbaar te maken in de klas. Lees hier meer over de MIND Young Academy.

Doe mee!
Ben jij ook een motormuis en vind je het belangrijk om je in te zetten voor dit doel? Doe dan mee aan Ride for MIND. Dat kan op verschillende manieren:
- Organiseer een ride in jouw stad/dorp. Klik dan op 'Schrijf je in' en kies voor de optie 'Team'. Nodig je vrienden uit om zich aan te sluiten bij jouw team. Wil je eerst meer info? Neem dan contact op met Marianne Deiman: marianne.deiman@wijzijnmind.nl
- Sluit je aan bij een van de bestaande teams (elk team is een andere locatie). Klik op 'Schrijf je in' en kies het team waarbij je je wilt aansluiten.

Waarom deze actie?
In 2018 startte Numafa Cleaning & Automation een actie om geld op te halen voor MIND. Zij reden met zo'n 33 motorrijders 240 kilometer door Nederland en haalden hiermee bijna € 4.000,- op. Dit jaar willen ze als organisatie wéér hun bijdrage leveren, maar dan grootschaliger. Door het bereik van de actie te vergroten, hopen zij mee te kunnen helpen aan het vergoten van begrip voor psychische problemen bij jongeren.

"Wij hebben geleerd door ervaring van ons zelf en medemensen dat er veel onbegrip is als iemand een aandoening heeft waarbij iemand anders kan overkomen dan men verwacht. Dit kan onder andere zijn autisme, anorexia, dwang problematiek en allerlei soorten vrezen, ook al ziet men er als mens ogenschijnlijk normaal uit. Door het onbegrip dat er vaak is en de reacties die daarop volgen, kunnen deze mensen nog meer in een isolement komen.

De actie die Mind heeft opgezet om op school al te beginnen met voorlichting zou heel veel pijn bij  patiënten kunnen verminderen en zelfs besparen. Mensen zeggen vaak: wat kan ik doen? Een voorbeeld zou kunnen zijn: probeer je te verdiepen in de medemens en oordeel niet te snel als iemand niet aan een ideaalbeeld (wat betreft gedrag) voldoet. Mensen weten soms niet welke strijd patiënten moeten voeren om enigszins op de been te blijven in de “normale" maatschappij. 

Door een beetje liefde en begrip kan de wereld er voor deze groep patiënten heel anders uitzien. Daarom steunen wij deze actie van Mind en geloven wij dat als er meer begrip is voor deze groep mensen op jonge leeftijd, er minder schade zal optreden in hun verdere loop van het leven."

Reglement voor Ride for Mind September 2019

 • Ride for Mind (verder te noemen 'RfM’) is een initiatief van Numafa Cleaning & Automation (gevestigd te Sikkel 1, 3274 KK Heinenoord) en wordt georganiseerd i.s.m. MIND (gevestigd te Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort).
 • Inschrijving geschiedt uitsluitend onder deze voorwaarden, zoals door Numafa CA bepaald.
 • RfM is een (recreatieve) actie zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gekwalificeerd worden.
 • Deelname aan RfM is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 • Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten begeleid worden door een ouder/begeleider. 
 • Deelnemen aan RfM is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van deelnemer. Numafa CA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen, ongevallen, letsel- en gezondheidsschade, schade als gevolg van diefstal die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan RfM. Dit geldt ook voor schade door het afgelasten of verplaatsen van RfM.
 • RfM vergt lichamelijke en mentale inspanning. Door deel te nemen verklaart de deelnemer in goede gezondheid te verkeren en elke deelnemer verklaart dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om te bepalen of zijn mentale en fysieke gesteldheid voldoende is voor deelname aan RfM.
 • Deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) en een WA-verzekering voor motorvoertuig.
 • Deelnemen kan zowel individueel als in teamverband.
 • Het inschrijfgeld is per persoon € 30,00 (dertig euro) en zal, indien deelnemer niet mee doet, niet worden teruggestort. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.
 • Het doel van dit evenement is MIND Young Academy steunen in de strijd voor een mentaal gezonde jeugd.
 • RfM 2019 zal plaats vinden op 07 september 2019 (reservedatum 14 september 2019).
 • Numafa CA behoudt zich het recht voor de starttijd en/of -plaats te wijzigen of RfM geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
 • Indien dit het geval is, zal de organisatie zich tot het uiterste inspannen om een alternatief evenement te organiseren.
 • Deelnemer is verplicht rekening te houden met andere deelnemers, natuur en milieu.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie, beveiliging en overige medewerkers dient deelnemer altijd op te volgen.
 • Deelnemer gaat ermee akkoord dat er mogelijk video- en foto-opnamen van hem/haar worden gemaakt tijdens deelname aan RfM en geeft onvoorwaardelijke toestemming om deze opnamen te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Numafa CA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement moet worden afgelast.
 • Indien RfM wordt geannuleerd worden de overgemaakte donaties en of sponsorbedragen niet gerestitueerd.
 • Het is voor deelnemers niet toegestaan huisdieren mee te nemen.
 • In alle voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Numafa CA .
 • Tijdens RfM is het deelnemer verboden op enigerlei wijze:
  • Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  • Reclame-uitingen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van Numafa CA;
  • Voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 • Overtreding van het bij of krachtens deze voorwaarden gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 • Medisch gekwalificeerd medewerkers behouden te allen tijde het recht om deelnemers ten tijde van RfM op medische gronden verdere deelname aan RfM te ontzeggen.
 • Numafa CA spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te achterhalen en te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf of persoon dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.
 • Met het inschrijven voor RfM verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bovenstaande reglement.

 

Bekijk alle
€ 30 07-09-2019 | 08:08 Aan: Pieter for mind
€ 30 07-09-2019 | 08:05 Aan: Lennard for mind
€ 50 07-09-2019 | 00:14 Aan: RiesRideForMind Meer aandacht voor geestelijk lijden .
€ 50 07-09-2019 | 00:10 Aan: Kor Meer kennis is zo nodig !
€ 20 06-09-2019 | 21:22 Aan: Gert rides for a mind
Bekijk alle

BEDANKT!

10-09-2019 | 08:20 Mede dankzij uw hulp heeft de Ride for MIND 2019 een bedrag van €8.685,- opgehaald! Dit bedrag gaat volledig naar het project MIND Young Academy van MIND. Wij willen iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen, enorm bedanken voor de steun! Het was een super dag, waarin een grote groep gemotiveerde motorrijders een mooie tocht heeft gemaakt vanuit Heinenoord, via de Hoeksche Waard en de Alblasserwaard richting het eindpunt in Vianen.
Lees meer