Last Man Standing I 20 juni 2020

Nog te gaan

van totaal € 200.000 (2%)

Last Man Standing is een uniek evenement waarbij je, samen met honderden anderen maximaal 6 uur op een paal staat. Iedere deelnemer staat daar met zijn/ haar eigen verhaal of reden: om te vechten voor goede/ betere zorg, voor het bespreekbaar maken van psychische problemen, om een statement te maken, voor zichzelf op te komen of om (op) te staan voor iemand anders. 

Het doel
Met de actie willen we een zo hoog mogelijk bedrag ophalen om psychische problemen te voorkomen en mensen die er last van hebben te ondersteunen. MIND zet zich in voor jongeren door middel van voorlichting, hulp en advies  en door het bevorderen van openheid. Zo bieden we de MIND Young Academy op scholen en hebben we de MIND Young Studio, een online platform om jongeren te helpen om te gaan met psychische problemen en het taboe hierop te doorbreken. Daarnaast biedt MIND nog andere projecten en activiteiten op het gebied van het verbeteren van psychische gezondheid en het voorkomen van psychische problemen. 

Inschrijven
In 2019 stonden we met 300 deelnemers op een paal, dat was indrukwekkend. Maar editie 2020 wordt nog indrukwekkender, grootser en impactvoller. Maar later is NU en nu (tot 1 november '19) is inschrijven gratis, dus doe mee!

Wil je eerst even het sfeertje proeven? Check dan de aftermovie van 2019:


 
- Na 1 november betaal je € 25,- inschrijfgeld. Hiervoor krijg je je eigen paal, je eigen actiepagina, wat eten en drinken, entree op het terrein en een onvergetelijke ervaring. Wil je graag met een team meedoen? Dat kan natuurlijk ook! Kies bij de inschrijving voor 'Ik wil een team starten'.

- Lees hier de deelnemersvoorwaarden.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met Marianne Deiman: marianne.deiman@wijzijnmind.nl. 


 • Last Man Standing (verder te noemen 'LMS’) is een initiatief van en wordt georganiseerd door MIND, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort.

 • Inschrijving geschiedt uitsluitend onder deze voorwaarden, zoals door MIND bepaald.

 • LMS is een (recreatieve) actie zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gekwalificeerd worden.

 • Deelname aan LMS is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.

 • Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten begeleid worden door een ouder/ begeleider.

 • Deelnemen aan LMS is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van deelnemer. MIND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen, ongevallen, letsel- en gezondheidsschade, schade als gevolg van diefstal die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan LMS. Dit geldt ook voor schade door het afgelasten of verplaatsen van LMS.

 • LMS vergt een zware lichamelijke en mentale inspanning. Door deel te nemen verklaart de deelnemer in goede gezondheid te verkeren en elke deelnemer verklaart dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om te bepalen of zijn mentale en fysieke gesteldheid voldoende is voor deelname aan LMS. 

 • Deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).

 • Deelnemen kan zowel individueel als in teamverband.

 • Het inschrijfgeld is per persoon € 25,00 (vijfentwintig euro) en zal, indien deelnemer niet mee doet of zich afmeldt, niet worden teruggestort. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.

 • Het doel van dit evenement is MIND steunen. Iedere deelnemer wordt gevraagd om een minimaal bedrag aan sponsorgeld op te halen van € 250,- per persoon (incl. inschrijfgeld).

 • MIND behoudt zich het recht voor de start- en/of finishtijd en/of -plaats te wijzigen of LMS geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.

  • Indien dit het geval is, zal de organisatie zich tot het uiterste inspannen om een alternatief evenement te organiseren. • Deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van een geldig A-zwemdiploma.

 • Deelnemer is verplicht rekening te houden met andere deelnemers, natuur en milieu.

 • Aanwijzingen van de organisatie, politie, beveiliging en overige medewerkers dient deelnemer altijd op te volgen.

 • Deelnemer gaat ermee akkoord dat er mogelijk video- en foto- opnamen van hem worden gemaakt tijdens zijn deelname aan LMS en geeft onvoorwaardelijke toestemming aan MIND om deze opnamen te gebruiken voor promotionele doeleinden van MIND.

 • MIND kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement moet worden afgelast.

 • Indien LMS wordt geannuleerd worden de overgemaakte donaties en of sponsorbedragen niet gerestitueerd.

 • Het is voor deelnemers niet toegestaan huisdieren mee te nemen.

 • In alle voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het projectteam van MIND.

 • Tijdens LMS is het deelnemer verboden op enigerlei wijze:

  • Reclame-uitingen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van MIND;

  • Voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers. • Overtreding van het bij of krachtens deze voorwaarden gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.

 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers ten tijde van LMS op medische gronden verdere deelname aan LMS te ontzeggen.

 • MIND spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te achterhalen en te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf of persoon dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

 • Met het inschrijven voor LMS verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bovenstaande reglement.

 • Mag ik mijn hond meenemen naar Last Man Standing? Nee, honden zijn helaas niet toegestaan.

Bekijk alle donateurs
€ 15 15-10-2019 | 23:56 Aan: Ik doe mee aan Last Man Standing op 20 juni 2020 Omdat ik iedereen goede psychische zorg toewens!
€ 10 15-10-2019 | 13:40 Aan: "One day you will thank yourself for never giving up"
€ 10 15-10-2019 | 13:23 Aan: Ik doe mee aan Last Man Standing op 20 juni 2020 Er moet meer bekend worden over de impact van psychische problemen. En meer steun en hulp voor dd mensen met psychische problemen.
€ 10 15-10-2019 | 13:22 Aan: Ik doe mee aan Last Man Standing op 20 juni 2020 Omdat je een topper bent💪
€ 40 12-10-2019 | 22:55 Aan: Ronde 2