Last Man Standing@home I 31 oktober I Doe mee!

Nog te gaan

van totaal € 100.000 (24%)

* Editie 2020 in aangepaste vorm: Last Man Standing@home I 31 oktober 2020 *

 

Dit jaar zouden we met honderden deelnemers op 5 september op een paal in het water staan. Dit om zoveel mogelijk geld op te halen om psychische problemen bij jongeren te voorkomen en hen die er last van hebben te ondersteunen. Vanwege het coronavirus kan het event in deze vorm helaas niet doorgaan. 

Het zijn nu moeilijke tijden die extra ingrijpend zijn voor jongeren die psychisch al kwetsbaar zijn. Scholen zijn dicht, bijbaantjes of stages gaan niet door en opeens zit je thuis. Psychische hulp is minder of niet meer toegankelijk. Jongeren voelen zich meer eenzaam, angstiger, hebben meer last van depressie of slapen slechter. Juist NU is aandacht, hulp en ondersteuning dus nodig. 

Daarom hebben we Last Man Standing dit jaar in een ander jasje gestoken. We gaan nog steeds staan, met z'n allen, maar vanuit huis: Last Man Standing@home. 

Wat is Last Man Standing@home?
Last Man Standing@home is een unieke editie waarbij je maximaal 3 uur op een verhoging in je eigen omgeving (huis, tuin, park in de buurt, sportveld, straat etc.) gaat staan. Het doel en de gedachte van de actie blijft hetzelfde. Je kunt gaan staan op een krukje, bankje of boomstronk. Of een paal natuurlijk ;)  Zolang het maar veilig is. 

Via een online livestream zijn we gedurende die 3 uur met elkaar verbonden, dus staan we toch een beetje samen. En net als bij de andere edities houden we de stemming er in met o.a. BN’ers, muziek, entertainment en interviews.

We zitten niet meer vast aan een beperkt aantal deelnemers vanwege de locatie, dus iedereen kan meedoen! Sterker nog, we willen deze editie groter maken dan ooit! Ook kan je (nog steeds) samen deelnemen met bijvoorbeeld je vrienden, familie of sportclub (check van tevoren wel even goed of er voldoende ruimte is om genoeg afstand van elkaar te houden)!

Het doel
Met de actie willen we een zo hoog mogelijk bedrag ophalen om psychische problemen bij jongeren te voorkomen en hen die er last van hebben te ondersteunen. MIND zet zich in voor jongeren door middel van voorlichting, hulp en advies en door het bevorderen van openheid. Zo bieden we de MIND Young Academy op scholen en hebben we de MIND Young Studio, een online platform om jongeren te helpen om te gaan met psychische problemen en het taboe hierop te doorbreken. 

Doe je mee?
Leuk, klik op de inschrijfbutton rechts op de pagina om je eigen actiepagina aan te maken, met de reden waarom je mee doet en leuke foto’s van jezelf. Je kunt er ook voor kiezen een team te starten samen met je vrienden of familie. Jouw pagina kun je vervolgens online delen om jouw mooie actie te promoten en zo geld op te halen voor MIND!


Meer info


Aftermovie 2019
Hieronder vind je de aftermovie van 2019. Uiteraard ziet het er dit jaar anders uit met de @home- versie. Maar volgend jaar gaan we weer voor dit mooie sfeertje: 


Heb je vragen of opmerkingen?

Lees hier de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Neem gerust contact op met Inge Brekelmans: inge.brekelmans@wijzijnmind.nl. 

Deelnemersvoorwaarden

 1. Last Man Standing (verder te noemen 'LMS’) is een initiatief van en wordt georganiseerd door MIND, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort.
 2. LMS wordt gehouden op een door de organisatie nader te bepalen locatie en datum. MIND maakt ruim van tevoren de locatie en datum bekend via de website.
 3. Inschrijving geschiedt uitsluitend onder deze voorwaarden, zoals door MIND bepaald.
 4. LMS is een (recreatieve) actie zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gekwalificeerd worden.
 5. Deelname aan LMS is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 6. Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten begeleid worden door een ouder/ begeleider. 
 7. Deelnemen aan LMS is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van deelnemer. MIND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen, ongevallen, letsel- en gezondheidsschade, schade als gevolg van diefstal die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan LMS. Dit geldt ook voor schade door het afgelasten of verplaatsen van LMS.
 8. LMS vergt een zware lichamelijke en mentale inspanning. Door deel te nemen verklaart de deelnemer in goede gezondheid te verkeren en elke deelnemer verklaart dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om te bepalen of zijn mentale en fysieke gesteldheid voldoende is voor deelname aan LMS.  
 9. Deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).
 10. Deelnemen kan zowel individueel als in teamverband.
 11. Het inschrijfgeld is per persoon € 25,00 (vijfentwintig euro) en zal, indien deelnemer niet mee doet of zich afmeldt, niet worden teruggestort. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.
 12. Het doel van dit evenement is MIND steunen in de strijd voor een mentaal gezonde jeugd. Iedere deelnemer wordt gevraagd om een minimaal bedrag aan sponsorgeld op te halen van € 250,- per persoon (incl. inschrijfgeld). 
 13. MIND behoudt zich het recht voor de start- en/of finishtijd en/of -plaats te wijzigen of LMS geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
  1. Indien dit het geval is, zal de organisatie zich tot het uiterste inspannen om een alternatief evenement te organiseren.
 14. Deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van een geldig A-zwemdiploma.
 15. Deelnemer is verplicht rekening te houden met andere deelnemers, natuur en milieu.
 16. Aanwijzingen van de organisatie, politie, beveiliging en overige medewerkers dient deelnemer altijd op te volgen.
 17. Deelnemer gaat ermee akkoord dat er mogelijk video- en foto- opnamen van hem worden gemaakt tijdens zijn deelname aan LMS en geeft onvoorwaardelijke toestemming aan MIND om deze opnamen te gebruiken voor promotionele doeleinden van MIND.
 18. MIND kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement moet worden afgelast.
 19. Indien LMS wordt geannuleerd worden de overgemaakte donaties en of sponsorbedragen niet gerestitueerd.
 20. Het is voor deelnemers niet toegestaan huisdieren mee te nemen.
 21. In alle voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het projectteam van MIND.
 22. Tijdens LMS is het deelnemer verboden op enigerlei wijze:
  1. Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  2. Reclame-uitingen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van MIND;
  3. Voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 23. Overtreding van het bij of krachtens deze voorwaarden gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 24. Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers ten tijde van LMS op medische gronden verdere deelname aan LMS te ontzeggen.
 25. MIND spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te achterhalen en te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf of persoon dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.
 26. Met het inschrijven voor LMS verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bovenstaande reglement.

 

Bekijk alle
€ 5 10-07-2020 | 13:28 Aan: Ik worstelde en kwam boven.
€ 5 10-07-2020 | 13:25 Aan: Ik sta op tegen schaamte
€ 10 10-07-2020 | 10:55 Aan: Ik doe mee aan Last Man Standing@home op 31 oktober
€ 25 09-07-2020 | 22:42 Aan: Ik doe mee aan Last Man Standing@home op 31 oktober Respect voor je inzet voor dit goede doel, Melissa. Veel succes en ik hoop dat je veel sponsors vindt!
€ 15 09-07-2020 | 21:43 Aan: Ik doe mee aan Last Man Standing@home op 31 oktober
Bekijk alle

Last Man Standing 2020 in aangepaste vorm

06-07-2020 | 11:41 Dit jaar zouden we met honderden deelnemers op 5 september op een paal in het water staan. Dit om zoveel mogelijk geld op te halen om psychische problemen bij jongeren te voorkomen en hen die er last van hebben te ondersteunen. Vanwege het coronavirus kan het event in deze vorm helaas niet doorgaan. We leggen je graag uit waarom we tot dit besluit zijn gekomen: We vinden het niet verantwoord om in deze periode met zo’n grote groep een event te organiseren waarbij we 1,5 meter afstand moeten houden. We zijn bang dat we bij een tweede coronagolf het event alsnog moeten afblazen. We begrijpen dat dit misschien voor jou, net als voor ons, een teleurstelling is. Natuurlijk hebben we ook nagedacht over alternatieven, want een jaar zonder Last Man Standing kan gewoon niet. Punt uit. Dus dit het plan: Last Man Standing gaat in aangepaste vorm door: Last Man Standing@home op 31 oktober 2020.Wat is Last Man Standing@home?Last Man Standing@home is een unieke editie waarbij je maximaal 3 uur op een verhoging in je eigen omgeving (huis, tuin, park in de buurt, sportveld, straat etc.) gaat staan. Het doel en de gedachte van de actie blijft hetzelfde. We staan met zo veel mogelijk mensen op om psychische problemen bij jongeren te voorkomen en openheid over psychische problemen te bevorderen. Je kunt gaan staan op een krukje, bankje of boomstronk. Of een paal natuurlijk! Zolang het maar veilig is. Via een online livestream zijn we gedurende die 3 uur met elkaar verbonden, dus staan we toch een beetje samen. En net als bij de andere edities houden we de stemming er in met o.a. BN’ers, muziek, entertainment en interviews. KansenOm nog even in de positieve gedachten te blijven (want dat doen we hè), deze bijzondere editie biedt ook kansen. Kansen om Last Man Standing groter te maken dan het ooit was, want iedereen kan meedoen. Echt iedereen. Zouden we van 300 deelnemers bijvoorbeeld 1000 deelnemers kunnen maken? Hoe meer deelnemers, hoe meer bekendheid en aandacht we met elkaar kunnen creëren én hoe meer geld we kunnen ophalen voor onze strijd voor een mentaal gezonde jeugd. Dus trommel vooral iedereen op om mee te doen. En om al die 700 mensen nog even de tijd te geven om zich in te schrijven, hebben we het event verplaatst naar zaterdag 31 oktober. Het online startschot hoor en zie je live om 12.00 uur. Samenvattend Wat: Last Man Standing@home Wanneer: 31 oktober 2020 Hoe laat: 12:00 – 15:00 uur Waar: dat mag je zelf bedenken, bijvoorbeeld vanuit huis, tuin, sportveld of school (zolang je voldoende afstand kan nemen en het veilig is) Hoe: op een verhoging. Denk aan een krukje, bankje, boomstronk of de WC onder begeleiding van een fantastische livestream met onder andere muziek, entertainment en interessante interviews. VragenMisschien zit je wel met een heleboel vragen, dat is heel begrijpelijk. Neem bij vragen contact op met Iris via iris.nijkamp@wijzijnmind.nl   Houd de website en onze socials in de gaten voor updates over het programma. Ook zal je af en toe mails van ons ontvangen met meer info en tips & trics om er samen een succes van te maken!
Lees meer