Last Man Standing for MIND

Normal 961a16368399e3f9cfd0d53e80f5df987dbe63c3
van totaal € 75.000 (9%)
Nog te gaan

300 palen, 600 voeten, 1 uitdaging
Face yourself, challenge your mind en doe mee met Last Man Standing! 

 

Stel, je voelt je depressief en je moet maanden op hulp wachten. Of je kind heeft hulp nodig en je moet een jaar wachten. Wat dan? De wachtlijsten in de psychische hulp zijn lang. Veel te lang.

Het is tijd voor actie! Sta op en doe mee met Last Man Standing. Om aandacht te vragen voor de (gevolgen van) de veel te lange wachtlijsten, gaan daarom 300 mensen op 24 juni 2017 op een paal staan in het Markermeer. Zij proberen dit 6 uur vol te houden, korter mag natuurlijk ook. Doe jij ook mee? 

Hoe werkt het?
In het Markermeer, bij Hoorn, plaatsen we 300 palen in het water. Het is de bedoeling dat je zo lang mogelijk op jouw paal blijft staan. We vragen je zoveel mogelijk geld in te zamelen bij vrienden, familie en collega’s. De actie start om 12:00 uur en duurt tot uiterlijk 18:00 uur. Want, zo lang duurt het voordat het record paal-staan is verbroken. Er blijft één iemand als laatste over: de Last Man Standing.

Je strijdt niet alleen voor dit belangrijke doel, het wordt ook een bijzondere uitdaging die je niet snel zal vergeten. Samen met 299 anderen sta je op een paal, luister je naar muziek en word je aangemoedigd door bekende Nederlanders. Er zijn maar 300 palen, dus schrijf je vandaag nog in. Dit kan natuurlijk ook met z’n tweeën of met een heel team. Om deel te nemen moet je minimaal 18 jaar zijn. Alleen, met een vriend(in) of met een heel team, alles kan! Het inschrijfgeld is € 32,50 per persoon. Dit bedrag is inclusief lunch en drinken op de dag zelf, entree op het terrein, je eigen paal, je eigen actiepagina en promotiemateriaal. 

Dus sta op, voor jezelf, voor iemand die je kent of voor al die mensen die te lang moeten wachten op hulp.

Voor wie sta jij? 

Hoe ziet de paal eruit?

We krijgen ontzettend veel vragen over 'DE PAAL'. Logisch, want het is nogal wat, op zo'n paal klimmen en staan. Hieronder lees je daarom een aantal handige palenfeitjes:

 • Het sta- oppervlak van de palen is 20 bij 20 cm.
 • De palen staan ca 50 cm boven het wateroppervlak.
 • Het water komt tot je knieen. 
 • De paal wordt verstevigd door middel van zandzakken, 4 stuks per paal.
 • Hieronder vind je een tekening van de paal en de constructie onder water. De lijn is het wateroppervlak en het plaatje aan de zijkant is ervoor zodat je makkelijk en veilig de paal op en af kunt komen. Voor de start van het evenement helpen wij iedereen netjes op de paal.

Hier vind je de meest gestelde vragen over Last Man Standing. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met Iris: iris.nijkamp@wijzijnmind.nl 

Hoe laat begint het?
Om 12:00 uur gaat iedereen op zijn of haar paal staan. Dit gebeurt vanzelfsprekend met een bijzondere ceremonie.

Hoe laat moet ik aanwezig zijn?
Het is verstandig om ongeveer een uur van tevoren aanwezig te zijn. Dan krijg je een uitgebreide uitleg en ben je op tijd om je voor te bereiden.

Hoe lang moet ik op de paal staan?
We zijn ontzettend blij met jouw inzet. Je mag dus zelf bepalen hoe lang je kunt en wilt blijven staan. Het record paal staan, staat op 6 uur lang. Dat is dus de maximale tijd. Maar als je korter blijft staan is dat geen enkel probleem.

En als ik eerder wil stoppen?
Je kunt altijd stoppen, door gewoon van de paal af te springen of de boot met één van onze medewerkers te roepen. Zij nemen je dan mee naar de kant. Het kan natuurlijk altijd dat je opeens naar het toilet moet of om een andere (fysieke) reden moet stoppen.

Wanneer stopt het evenement?
Om 18:00 uur stoppen we. Natuurlijk mag iedereen die eerder stopt naar huis, maar je kunt ook zeker blijven en de overige deelnemers aanmoedigen. Het wordt een gezellige middag.

Krijg ik ook promotiemateriaal om m’n actie onder de aandacht te brengen?
Je kunt, nadat je je aangemeld hebt, je persoonlijke actiepagina heel makkelijk delen via social media. Zo kan je al je vrienden, familie en collega’s makkelijk vragen om je te sponsoren.

Waarom is het bij Hoorn?
We hebben goed gekeken naar de beste plek in Nederland waar de palen goed blijven staan en de veiligheid voor jullie als deelnemers optimaal is. Vlakbij Hoorn is al vaker gewerkt met deze palen en kunnen we dus goed uit de voeten. De locatie is goed bereikbaar per auto en je kunt er goed parkeren. Het openbaar vervoer is iets minder makkelijk. Daarom zetten we pendelbusjes in om je naar de locatie te brengen. 

Is het wel veilig?
Paal staan wordt vaker gedaan en is veilig. Natuurlijk zorgen wij voor goede EHBO en medische ondersteuning. We houden je ook in de gaten, maar je hebt zelf ook een verantwoordelijkheid. Dus bereid je wel goed voor qua eten, drinken en naar het toilet gaan. Deelname is op eigen risico, zoals je kunt lezen in de deelnemersvoorwaarden.

Wat gaat MIND doen met het sponsorgeld?
Het geld dat jij ophaalt, gebruiken we om aandacht te vragen voor de te lange wachtlijsten in de ggz en de de ernstige gevolgen hiervan. Want, dat is hard nodig. Er zijn ontzettend veel mensen die maanden en maanden moeten wachten voordat zij psychische hulp krijgen terwijl de nood zo hoog is. Met soms fatale gevolgen… Jaarlijks overlijden er 3x zoveel mensen door zelfdoding dan in het verkeer. Zelfdoding is zelfs doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren.

Hoe meer aandacht we kunnen creeren: 

 • hoe meer invloed we hebben op politiek en zorgverzekeraars. Met gevolg: meer kans dat daadwerkelijk actie ondernomen wordt om de wachtlijsten aan te pakken.
 • hoe meer bewustwording en aandacht bij het Nederlandse publiek, hoe meer mensen daadwerkelijk in actie willen komen.   

Op dit moment zet MIND zich al hard in voor de wachtlijsten door actieve lobby (druk uitoefenen en in gesprek blijven gaan) richting zorgverzekeraars en politiek. Lees eens deze artikelen:

Kan ik support meenemen? 
Natuurlijk kun je mensen meenemen. Graag zelfs, want zij kunnen je supporten. Wij zorgen ervoor dat er voldoende gelegenheid is voor deze mensen om je goed te zien, er is entertainment gedurende de dag en er zal eten en drinken te koop zijn.  We gaan er aan de kant een leuke middag van maken met muziek en hopelijk mooi weer!

Mag ik op de paal eten en drinken?
Ja, dat mag. De organisatie zorgt voor lunch en voldoende drinken. Maar je mag zelf ook eten en drinken meenemen.

Mag ik tijdens het paalstaan mijn telefoon gebruiken?
Ja, dat mag. Maar houd wel rekening met het water onder je: je kunt er (inclusief telefoon) in vallen of je telefoon laten vallen. Gebruik van je mobiele telefoon tijdens het paalstaan is dus voor eigen risico. Leuk juist als je foto’s maakt en deze deelt!

Deelnemersvoorwaarden Last Man Standing

 • Last Man Standing (verder te noemen 'LMS’) is een initiatief van en wordt georganiseerd door MIND, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort.
 • Inschrijving geschiedt uitsluitend onder deze voorwaarden, zoals door MIND bepaald.
 • LMS is een (recreatieve) actie zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gekwalificeerd worden.
 • Deelname aan LMS is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 • Deelnemers moeten minimaal 18 jaar te zijn. Deelname is uitgesloten voor deelnemers jonger dan 18 jaar.
 • Deelnemen aan LMS is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van deelnemer. MIND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen, ongevallen, letsel- en gezondheidsschade, schade als gevolg van diefstal  die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan LMS. Dit geldt ook voor schade door het afgelasten of verplaatsen van LMS.
 • LMS vergt een zware lichamelijke inspanning. Om mee te kunnen doen moeten deelnemers een goede lichamelijke conditie hebben. Hun gezondheid en welbevinden is van het grootste belang. Door deel te nemen verklaart deelnemer in goede gezondheid te verkeren en over voldoende fysieke conditie te beschikken om de actie te volbrengen.
 • Deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).
 • Deelnemen kan zowel individueel als in teamverband.
 • Het inschrijfgeld is per persoon € 32,50 (tweeëndertig euro vijftig) en zal, indien deelnemer niet mee doet of zich afmeldt, niet worden teruggestort. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.
 • De doelstelling van dit evenement is om zoveel mogelijk geld in te zamelen. De donaties worden besteed aan een van de doelstellingen van MIND: aandacht vragen voor de wachtlijsten in de psychische gezondheidzorg. Daarom wordt aan iedere deelnemer gevraagd om een minimaal bedrag aan sponsorgeld op te halen van €250,- per persoon (incl. inschrijfgeld).
 • MIND behoudt zich het recht voor de start- en/of finishtijd en/of -plaats te wijzigen of LMS geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
  • Indien dit het geval is, zal de organisatie zich tot het uiterste inspannen om een alternatief evenement te organiseren.
 • Deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van een geldig A-zwemdiploma.
 • Deelnemer is verplicht rekening te houden met andere deelnemers, natuur en milieu.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie, beveiliging en overige medewerkers dient deelnemer te allen tijde op te volgen.
 • Deelnemer gaat ermee akkoord dat er mogelijk video- en foto- opnamen van hem worden gemaakt tijdens zijn deelname aan LMS en geeft onvoorwaardelijke toestemming aan MIND om deze opnamen te gebruiken voor promotionele doeleinden van MIND.
 • MIND kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement moet worden afgelast.
 • Indien LMS wordt geannuleerd worden de overgemaakte donaties en of sponsorbedragen niet gerestitueerd.
 • Het is voor deelnemers niet toegestaan huisdieren mee te nemen.
 • In alle voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het projectteam van MIND.
 • Tijdens LMS is het deelnemer verboden op enigerlei wijze:
  • Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  • Reclame-uitingen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van MIND;
  • Voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 • Overtreding van het bij of krachtens deze voorwaarden gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers ten tijde van LMS op medische gronden verdere deelname aan LMS te ontzeggen.
 • MIND spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te achterhalen en te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf of persoon dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.
 • Met het inschrijven voor LMS verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bovenstaande reglement.