Last Man Standing: ga staan voor een mentaal gezonde jeugd!  

Project is afgesloten Je kunt niet meer doneren of in actie komen
Streefbedrag behaald
van totaal € 50.000 (107%)

Wat is Last Man Standing?
Last Man Standing is een uniek evenement waarbij je, samen met 249 anderen, op een paal staat in het Markermeer. Het is de bedoeling dat je zo lang mogelijk op jouw paal blijft staan. De laatste die overblijft is de Last (Wo)Man Standing.

LOCATIE + PARKEREN
Last Man Standing vindt plaats in Schellinkhout, vlakbij Hoorn. 

Adres voor navigatie - parking 1
Havenweg 19A, Schellinkhout. Parkeren bij het voetbalveld. Vanaf hier word je naar de locatie van Last Man Standing begeleid, ong. 5 min. lopen.Als deze parkeerplaats vol is, kun je naar parking 2.

Adres voor navigatie – parking 2
De Laan 4, Schellinkhout. Parkeren bij het schelpenstrandje. Vanaf hier word je naar de locatie van Last Man Standing begeleid, ong. 2 min. lopen.

2018: tweede editie
Op zaterdag 23 juni 2018 vindt de tweede editie van Last Man Standing plaats. Het startschot klinkt om 12.00 uur en duurt tot uiterlijk 18.00 uur. 

Waar doe je het voor?
Het doel? Met elkaar een zo hoog mogelijk bedrag ophalen voor de MIND Young Academy: een scholenproject om psychische problemen bespreekbaar te maken in de klas. Lees hier meer over de MIND Young Academy.

Je strijdt niet alleen voor dit belangrijke doel, het wordt ook een bijzondere uitdaging die je niet snel zal vergeten! Samen met 249 anderen sta je op een paal, luister je naar muziek en word je aangemoedigd door je familie, vrienden en alle mensen aan de kant. Ook is er een klein festival op de kade met o.a. tipi-tentjes, foodtrucks en muziek. 

Hoeveel kost het?
Het inschrijfgeld is € 35,- per persoon. Dit bedrag is inclusief entree op het terrein, je eigen paal, een drankje, je eigen actiepagina en promotiemateriaal. Er zijn 250 palen beschikbaar, dus schrijf je vandaag nog in. Dit kan natuurlijk ook met z’n tweeën of met een heel team. 

Sta op voor een mentaal gezonde jeugd en doe mee aan Last Man Standing!

- Heb je vragen? Kijk dan eens bij onze FAQ
- Lees hier de deelnemersvoorwaarden.

Je gaat dit jaar staan om in actie te komen voor een mentaal gezonde jeugd. Want wij maken ons zorgen over het groeiend aantal jongeren met psychische problemen. Over het gebrek aan aandacht hiervoor. Over het tekort aan hulp. En over het aantal zelfdodingen.

Daarom willen we samen met jou ervoor zorgen dat jongeren:

 • mentaal gezond zijn en blijven
 • opgewassen zijn tegen stress
 • zich zonder schaamte vrij kunnen uiten
 • zich vanuit hun kracht kunnen ontwikkelen
 • bouwen aan een toekomst zonder psychische problemen

Hoe?
Door de MIND Young Academy aan zoveel mogelijk scholen in Nederland te kunnen aanbieden. De MIND Young Academy is een scholenproject voor leerlingen om psychische problemen bespreekbaar te maken in de klas. Er worden 3 lessen gegeven door getrainde leeftijdsgenoten die zelf of in hun omgeving te maken hebben (gehad) met psychische problemen. Deze zogeheten ‘peer educators’ gaan het gesprek aan over veel voorkomende psychische klachten. Hun boodschap: praat er gewoon over, want je bent niet de enige!

Karen is zelf peer educator en vertelt: “Als het gesprek eenmaal op gang is, valt je mond open van verbazing. Het is ongelooflijk om te merken hoeveel jongeren serieuze vormen van psychische problemen ervaren. Hoewel dit verdrietig is, is het ook goed om te delen in de klas. Zo wordt het voor hen duidelijk dat zij niet de enige zijn die zich depressief of angstig voelen. Als deze oprechtheid eenmaal op tafel ligt is er een opening om de jongeren te leren hoe zij klachten bij zichzelf herkennen en waar zij, indien nodig, voor advies of hulp terecht kunnen. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om; het tijdig én dichtbij signaleren van psychische problematiek. De klas is hiervoor de ideale plek; je bereik is namelijk groot bij de doelgroep, aangezien psychische problematiek veelal voor het 24e levensjaar ontstaat.”

Help je mee?
In 2016 zijn we met dit project gestart en het was een groot succes door de impact en de positieve reacties van jongeren en leraren. Zo vertelde een 1e jaars mbo student: ‘’Ik vertel mijn problemen liever aan een onbekende. Die gaat niet ontkennen wat je zegt. Zo van: nee jij bent helemaal niet zo. Jullie begrijpen problemen, omdat je ze zelf ook hebt gehad. Dat praat makkelijk.’’

Er kwam zoveel vraag naar dit project dat er nu zeker 50 scholen op de wachtlijst staan om de MIND Young Academy te kunnen afnemen. Om deze scholen te kunnen bedienen, hebben we geld nodig. Om 1 klas de academy te kunnen laten volgen is er € 2.200,- nodig.

Help jij mee om samen met alle anderen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de MIND Young Academy? Schrijf je dan nu in voor Last Man Standing 2018.

Last Man Standing vindt plaats in Schellinkhout, vlakbij Hoorn. 

MET DE AUTO?
Adres voor navigatie - parking 1
Havenweg 19A, Schellinkhout. Parkeren bij het voetbalveld. Vanaf hier word je naar de locatie van Last Man Standing begeleid, ong. 5 min. lopen.Als deze parkeerplaats vol is, kun je naar parking 2.

Adres voor navigatie – parking 2
De Laan 4, Schellinkhout. Parkeren bij het schelpenstrandje. Vanaf hier word je naar de locatie van Last Man Standing begeleid, ong. 2 min. lopen. 

Met OV?
Het terrein is niet zo goed bereikbaar met het OV. Daarom zetten we vanaf station Hoorn gratis pendelbusjes in die je naar de locatie brengen.

Waar vind je de busjes?
De pendelbusjes vertrekken aan de achterkant van station Hoorn. Het adres is Van Dedemstraat 9, Hoorn.

Hoe herken je de busjes?
Het zijn witte, 8- persoons busjes en een bord met het logo van Last Man Standing bij het
voorraam.

Hoe laat rijden ze?
De busjes rijden naar het event van 09.30 – 17.00 uur en dan om de 30 minuten.

Kan ik met het busje ook weer terug naar station Hoorn?
Ja, dat kan! We zetten dan de busjes weer in van 13.00 – 19.00 uur en dan om 30 minuten.


 • Last Man Standing (verder te noemen 'LMS’) is een initiatief van en wordt georganiseerd door MIND, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort.

 • Inschrijving geschiedt uitsluitend onder deze voorwaarden, zoals door MIND bepaald.

 • LMS is een (recreatieve) actie zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gekwalificeerd worden.

 • Deelname aan LMS is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.

 • Deelnemers jongeren dan 18 jaar moeten begeleid worden door een ouder/ begeleider. 

 • Deelnemen aan LMS is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van deelnemer. MIND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen, ongevallen, letsel- en gezondheidsschade, schade als gevolg van diefstal  die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan LMS. Dit geldt ook voor schade door het afgelasten of verplaatsen van LMS.

 • LMS vergt een zware lichamelijke inspanning. Om mee te kunnen doen moeten deelnemers een goede lichamelijke conditie hebben. Hun gezondheid en welbevinden is van het grootste belang. Door deel te nemen verklaart deelnemer in goede gezondheid te verkeren en over voldoende fysieke conditie te beschikken om de actie te volbrengen.

 • Deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).

 • Deelnemen kan zowel individueel als in teamverband.

 • Het inschrijfgeld is per persoon € 35,00 (vijfendertig euro) en zal, indien deelnemer niet mee doet of zich afmeldt, niet worden teruggestort. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.

 • De doel van dit evenement is om zoveel mogelijk geld op te halen voor de MIND Young Academy: een scholenproject om psychische problemen bespreekbaar te maken in de klas. Iedere deelnemer wordt gevraagd om een minimaal bedrag aan sponsorgeld op te halen van € 250,- per persoon (incl. inschrijfgeld). 

 • MIND behoudt zich het recht voor de start- en/of finishtijd en/of -plaats te wijzigen of LMS geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.


  • Indien dit het geval is, zal de organisatie zich tot het uiterste inspannen om een alternatief evenement te organiseren.


 • Deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van een geldig A-zwemdiploma.

 • Deelnemer is verplicht rekening te houden met andere deelnemers, natuur en milieu.

 • Aanwijzingen van de organisatie, politie, beveiliging en overige medewerkers dient deelnemer altijd op te volgen.

 • Deelnemer gaat ermee akkoord dat er mogelijk video- en foto- opnamen van hem worden gemaakt tijdens zijn deelname aan LMS en geeft onvoorwaardelijke toestemming aan MIND om deze opnamen te gebruiken voor promotionele doeleinden van MIND.

 • MIND kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement moet worden afgelast.

 • Indien LMS wordt geannuleerd worden de overgemaakte donaties en of sponsorbedragen niet gerestitueerd.

 • Het is voor deelnemers niet toegestaan huisdieren mee te nemen.

 • In alle voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het projectteam van MIND.

 • Tijdens LMS is het deelnemer verboden op enigerlei wijze:


  • Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;

  • Reclame-uitingen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van MIND;

  • Voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.


 • Overtreding van het bij of krachtens deze voorwaarden gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.

 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers ten tijde van LMS op medische gronden verdere deelname aan LMS te ontzeggen.

 • MIND spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te achterhalen en te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf of persoon dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

 • Met het inschrijven voor LMS verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bovenstaande reglement.

Bekijk alle donateurs
€ 45 17-08-2018 | 11:24 Aan: Mind your Mind! Wizards of Industry juicht dit initiatief toe en wenst jullie er heel veel succes mee!
€ 50 16-08-2018 | 20:35 Aan: Het recht van de zwakste
€ 25 25-07-2018 | 11:06
€ 50 23-07-2018 | 15:54 Aan: Stand up against stigma
€ 25 16-07-2018 | 21:59 Aan: Don't let them lose their mind, time for change!
Bekijk alle

150 mensen staan op een paal voor jongeren

25-06-2018 | 11:48 Zaterdag 23 juni stonden 150 mensen tot wel 6 uur op een paal voor Last Man Standing, om aandacht te vragen voor psychische problemen bij jongeren. Ze haalden hiermee maar liefst 50.955 euro op voor de MIND Young Academy. En dit bedrag loopt nog steeds op! Verslag Om 12 uur lopen de deelnemers het water in en klimmen ze op de palen, een bijzonder moment. Allemaal zijn ze op hun eigen manier betrokken bij het doel 'psychische problemen onder jongeren bespreekbaar maken'. Omdat ze zelf ervaring hebben met psychische problemen, omdat ze voor hun vriend, vriendin of familielid staan, vanuit hun ervaring als hulpverlener, of een combinatie van deze en meer motieven. De klok gaat lopen. Het doel is dat je er staat, hebben we van tevoren gezegd, niet dat iedereen de volle 6 uur blijft staan. Maar veel deelnemers denken er anders over. Gelukkig is er genoeg afleiding: er is muziek, mensen proberen zo goed en zo kwaad als het kan yoga-oefeningen te doen en te dansen. En de deelnemers vertellen hun, soms indrukwekkende, verhalen waarom ze meedoen. De presentator van de dag, Jasper Demollin, staat zelf ook op een paal. Hij vertelt ook over zijn eigen faalangst en hoe moeilijk hij het vond om hierover te praten. Af en toe stappen of vallen er mensen van hun paal af, zij hebben hun prestatie geleverd en onder luid applaus nemen ze hun medaille in ontvangst. En de klok loopt verder: 2 uur. De meeste mensen staan nog. Er wordt eten en drinken uitgedeeld - en zonnebrand. Nog een filmpje, nog een interview, nog een dansje... 3 uur. De voeten worden koud, meer mensen moeten stoppen, de stemming blijft goed! De wave wordt ingezet. Verhalen uitgewisseld. Nog meer yoga. De deelnemers krijgen kaartjes met aanmoedigingen vanaf de kant. Steeds als er weer een uur voorbij is tellen we af. Nog 1 uur... een half uur... een kwartier... en dan is het zover. Iedereen gaat onder luid gejuich en applaus van het publiek het water uit. Kippenvel en heel veel trotse gezichten!   We zijn de deelnemers, vrijwilligers, ambassadeurs, supporters, donateurs, echt iedereen die heeft geholpen om dit evenement tot een succes te maken heel dankbaar voor hun inzet. Op naar de 60.000 Het bedrag loopt nog steeds op. Wil jij helpen om ervoor te zorgen dat we boven de 60.000 euro uitkomen? Doneer dan via lastmanstanding.nl Last Man Standing in de media Last Man Standing maakte veel los en was o.a. trending topic op social. Ook in de media was het een veelbesproken onderwerp. Zo besteedde het Algemeen Dagblad aandacht aan Last Man Standing, werden we besproken bij RTL Boulevarden kwamen we in het Linda nieuws.
Lees meer